پودر کاری نماد آشپزی شرق!

پودر کاری نماد اشپزی شرق

پودرکاری، ادویه‌ای است که در آشپزی شرق دنیا بالاخص در پاکستان، هندوستان و افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی با پیشرفت جوامع، امروزه اکثر کشورها از این ادویه در تهیه غذاهای مختلف استفاده می‌کنند. پودر کاری اگرچه به صورت یک ادویه مجزا فروخته می‌شود، ولی ترکیبات آن در کشورها و ملل مختلف، متفاوت است. اما […]