دسته بندی ها

چـــــــــای

ادویــــــــه

دمنـــــــــوش

عصاره

بــرنـدهای مـا

انواع دمنوش میوه ای

انواع چای بسته بندی

انواع ادویه

دربـــــاره مـــــا

شرکت هستی آرین تامین در سال 1389با هدف تولید محصولات صنایع غذایی با اولویت چای تاسیس شد.با گذر زمان دامنه فعالیت های شرکت گسترش یافت و محصولات مختلف ادویه به سبد محصولات شرکت اضافه شد.در حال حاضر شرکت هستی آرین تامین سبد گسترده ای از محصولات را در گروه های چای و ادویه با برندهای اویلا، فامیلا، سانتین و بلوط به بازار عرضه می کند.در برنامه توسعه کوتاه مدت شرکت گروه محصولات آرد و سویا نیز به سبد محصولات هستی آرین تامین افزوده خواهند شد. هستی آرین در نظر دارد با تمرکز بر تولید محصولات با بالاترین استاندارد به یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی کشور تبدیل شود.

افتخارات ما

شرکت هستی آرین تامین در سال 1389با هدف تولید محصولات صنایع غذایی با اولویت چای تاسیس شد.با گذر زمان دامنه فعالیت های شرکت گسترش یافت و محصولات مختلف ادویه به سبد محصولات شرکت اضافه شد.
در حال حاضر شرکت هستی آرین تامین سبد گسترده ای از محصولات را در گروه های چای و ادویه با برندهای اویلا، فامیلا، سانتین و بلوط به بازار عرضه می کند.در برنامه توسعه کوتاه مدت شرکت گروه محصولات آرد و سویا نیز به سبد محصولات هستی آرین تامین افزوده خواهند شد.
هستی آرین در نظر دارد با تمرکز بر تولید محصولات با بالاترین استاندارد به یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی کشور تبدیل شود.