دریافت تندیس سیمین ششمین همایش ملی کیفیت

ششمین همایش ملی کیفیت با نقش ویژه کیفیت فراگیر در رضایت مشتریان و با اهداف زیر در تاریخ 4 اسفند 1400 در مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی برگزار شد و شرکت هستی آرین تامین تندیس سیمین را دریافت کرد. اهداف: معرفی واحدهای متعهد و عالی در ایجاد ارزش برای مشتریان و ذینفعان بستر […]