دریافت تندیس زرین هفتمین همایش ملی کیفیت

هفتمین دوره همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان و با اهداف ذیل در تاریخ هفتم شهریور 1402 در مرکزهمایش های بین المللی شهید بهشتی برگزار گردید که شرکت هستی آرین تامین موفق به دریافت تندیس زرین گردید .

اهداف

معرفی واحدهای متعهد و سرآمد در خلق ارزش‌ آفرینی برای مشتریان و ذینفعان

بسترسازی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع‌ و افزایش بازدهی تولید

رقابت‌پذیری در ارائه محصول از لحاظ کیفیت، قیمت و زمان

مشتری‌مداری و تقویت چرخه عمر مشتری در سازمان‌

به جریان انداختن فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالی و نوآوری

پایش و معرفی سازمان‌های متعهد به کیفیت در صنایع کشور

نظرات: