حضور شرکت هستی آرین تامین در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ترکیه

شرکت هستی آرین تامین با حضور در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ترکیه، به معرفی محصولات مرغوب ایرانی پرداخته است.

نظرات: