حضور در نمایشگاه مواد غذایی استانبول

باما در نمایشگاه مواد غذایی استانبول همراه باشید.

تاریخ نمایشگاه : ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه

منتظر دیدار شما عزیزان هستیم

سالن شمار۳ غرفه B173

نظرات: