دریافت تندیس سیمین ششمین همایش ملی کیفیت

ششمین دوره همایش ملی کیفیت:

ششمین دوره همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان و با اهداف ذیل در تاریخ چهارم اسفند 1400 در مرکزهمایش های بین المللی شهید بهشتی برگزار گردید که شرکت هستی آرین تامین موفق به دریافت تندیس سیمین گردید.

اهداف

معرفی واحدهای متعهد و سرآمد در خلق ارزش‌ آفرینی برای مشتریان و ذینفعان

بسترسازی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع‌ و افزایش بازدهی تولید

رقابت‌پذیری در ارائه محصول از لحاظ کیفیت، قیمت و زمان

مشتری‌مداری و تقویت چرخه عمر مشتری در سازمان‌

به جریان انداختن فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالی و نوآوری

پایش و معرفی سازمان‌های متعهد به کیفیت در صنایع کشور

 

نظرات: