با چای فامیلا، ارتباط تمایز توست…

هر کدوم از ما تو هر سن و سالی که هستیم، سلیقه و لیوان مخصوص به خودمون رو داریم.

گاهی عاشق چایی خوردن تو فنجونیم، گاهی لیوان در دار، گاهی میخوایم تو استکان کمر باریک باشه

گاهی خیلی داغ، گاهی ولرم باشه..

اما با همه ی این تفاوت ها و سلیقه ها بازم دوره هم جمعیم با چای فامیلا

“ارتباط تمایز توست”

نظرات: