گواهینامه های استاندارد (ISO)

شرکت هستی آرین تامین به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات و خدمات و نیز در راستای منافع مشتریان و سهامداران موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی استاندارد از شرکت URS تحت اعتبار UKAS انگلیس گردیده است.

ISO 9001: 2015 سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد بین المللی شناخته شده برای ایجاد، پیاده سازی و حفظ یک سیستم مدیریت کیفیت است. به این معنی که کیفیت، در سراسر سازمان مدیریت می گردد. این گواهینامه به مشتریان اطمینان می دهد که همواره محصولات و خدمات با کیفیت و سازگار را دریافت خواهند نمود.

ISO 22000: 2018 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

ایزو 22000 نیازهای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را که شرکتها باید برای رعایت قوانین و الزامات ایمنی مواد غذایی در سراسر جهان انجام دهند، تعریف می کند. با استقرار این سیستم کلیه فرایندها، مراحل زنجیره  تولید، فرآوری و عرضه مواد غذایی از محصول برداشت شده از مزرعه، تا فرآوری کارخانه، انبارش، بسته بندی و ارائه محصول نهایی تحت کنترل بوده و مدیریت می گردد.

ISO 45001: 2018 سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی

هدف از استقرار این استاندارد کاهش و جلوگیری از آسیب های مربوط به کار و ایجاد محیط کاری ایمن و سالم برای کارکنان و ذینفعان می باشد.

ISO 14001: 2015 سیستم مدیریت زیست محیطی

با دریافت این گواهینامه، سازمان متعهد می گردد تا کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیتهای سازمان لحاظ شود. ساماندهی محیط کار و جلوگیری از آلودگی آن، کاهش مصرف منابع، بازیافت و مدیریت پسماندها، حفظ منابع طبیعی و اثبات تعهد سازمان به مسئولیت های اجتماعی از جمله مزایای استقرار این سیستم در سازمان می باشد.

HALAL حلال مالزی

بر اساس الزامات این استاندارد، مواد غذایی دارای این گواهینامه عاری از هرگونه ناپاکی و ترکیب حرام می باشند

نظرات: