کمپین پلاک طلای چای فامیلا

داخل هر بسته چای فامیلا یک کارت وجود دارد. با خراشیدن قسمت مشخص شده روی آن می توانید یکی از برندگان خوش شانس پلاک طلای چای فامیلا شوید.

در صورت مشاهده عبارت “برنده پلاک طلا” شما برنده خوش شانس پلاک طلا هستید و می توانید با ارسال کد روی کارت به شماره #۱۵۷۳*۵۰۰* در جشنواره  ما شرکت کنید.

پس از ارسال کد، همکاران ما ظرف 7 روز کاری با شما تماس خواهند گرفت.

اسامی برندگان ماهانه پلاک طلای چای فامیلا را می توانید در جداول زیر مشاهده کنید، فقط نام و نام خانوادگی خود را در کادر جستجو وارد کنید.

برندگان سال 1402

برندگان سال 1401

برندگان سال 1400