همکاری با ما

برای همکاری با ما رزومه ی خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شرکت هستی آرین تامین با اعتقاد به اینکه نیروی انسانی، سرمایه های اصلی هر سازمانی هستند، در جذب افراد متخصص و متعهد پذیرامی باشد.

هستی آرین تامین با ایجاد فضایی پویا و سالم، بستر فعالیت های مفید و رشد افراد را در سازمان ایجاد می کند.

حضور در محیطی پویا و صمیمی از مهم ترین مزیت های همکاری با شرکت هستی آرین تامین می باشد.

حفظ محرمانگی

اطلاعات وارد شده در فرم درخواست همکاری محرمانه تلقی شده و تنها در اختیار منابع انسانی هستی آرین تامین قرار می گیرد.

شرایط عمومی

با توجه به اینکه شرکت هستی آرین تامین از زیر مجموعه های گروه صنعتی گلرنگ می باشد و در کشور جمهوری اسلامی ایران تاسیس و فعالیت می نماید شرایط استخدام متقاضیان مطابق قوانین وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و سازمان های مرتبط مطابق قوانین مصوب جاری می باشد.