اسامی برندگان

کمپین پلاک طلای چای فامیلا

داخل هر بسته چای فامیلا یک کارت وجود دارد. با خراشیدن قسمت مشخص شده روی آن می توانید یکی از برندگان خوش شانس پلاک طلای چای فامیلا شوید.

 

در صورت مشاهده عبارت “برنده پلاک طلا” شما برنده خوش شانس پلاک طلا هستید و در صورت مشاهده عبارت ” شانس مجدد” می توانید با ارسال کد روی کارت به شماره #1573*500* در قرعه کشی ما شرکت کنید.

 

اسامی برندگان ماهانه پلاک طلای چای فامیلا را می توانید در جداول زیر مشاهده کنید، فقط نام و نام خانوادگی خود را در کادر جستجو وارد کنید.

پلاک طلا فامیلا