اسامی برندگان

کمپین پلاک طلا فامیلا

کمپین پلاک طلای چای فامیلا، در داخل هر کدام از بسته های چای فامیلا برای برندگان پلاک طلا یک کارت وجود دارد. با خراشیدن قسمت مشخص شده بر روی کارت، شما می توانید یکی از برندگان خوش شانس پلاک طلای چای فامیلا شوید.

اگر با عبارت “برنده پلاک طلا” مواجه شدید، شما بسیار خوش شانس هستید چراکه به طور مستقیم برنده یک پلاک طلا شدید و اگر با عبارت “شانس مجدد” مواجه شدید باز هم خوش شانس بوده اید چراکه این شانس را دارید تا با ارسال کد کارت به سامانه #1573*500* در قرعه کشی ماهانه چای فامیلا شرکت کنید.

 اسامی برندگان پلاک طلا چای فامیلا به تفکیک هرماه در جدول های زیر آمده است فقط کافیست نام  و نام خانوادگی خود را در کادر جستجو وارد کنید:

پلاک طلا فامیلا
All search results
AllEscort