افتخارات

اخذ گواهینامه سلامت محور

اخذ گواهینامه PRPS

نشان های ISO

کسب نشان ISO 14001

کسب نشان ISO 45001

کسب نشان ISO 22000

کسب نشان ISO 9001

نشان های HALAL

کسب نشان HALAL